Formulari i aplikimit

Aplikimi për Çmimin “Artistët e së nesërmes” bëhet nëpërmes regjistrimit online, duke e plotësuar Formularin e aplikimit, dhe duke e bashkangjitur dokumentacionin e kërkuar në Formularin e aplikimit.

Ju lutem lexoni me kujdes informatat për Procedurat e aplikimit dhe pregaditeni materialin dhe dokumentacionin e nevojshëm para se të filloni ta plotësoni Formularin e aplikimit
 • Shënimet personale

 • Drop files here or
 • Dokumentacioni i 3-5 projekteve - punëve të krijuara gjatë 2014, 2015, 2016, dhe 2017, ose projekteve që nuk janë kompletuar ende.


  Dokumentacioni mund të përmbajë fotografi digjitale (max. 10 fotografi), në formatin JPEG. Emërtimi i dokumenteve duhet të jetë në këtë format: Numri_Mbiemri_Titulli (p.sh. 01_Guri_Patitull 1, 02_Guri_ Patitull 2, etj.). Fotografitë digjitale duhet të jenë në kualitet të lartë (300 dpi, max. 3MB).

  Dokumentacioni mund të përmbajë 2 video/audio shembuj, 3-5 minuta, max. 20 MB, në formatin MOV, AVI, MPEG, MP3, MP4 apo FLV për shikim në PC). Emërtimi i dokumenteve digjitale duhet të jetë në këtë format: Numri_Mbiemri_Titulli.ext (p.sh. 01_Guri_Patitull 1.MPEG, 02_Guri_ Patitull 2.MOV, etj.)

 • Projekti 1

 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, png.
 • Drop files here or
  Accepted file types: mp3, mpeg, mp4.
 • Projekti 2

 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, png.
 • Drop files here or
  Accepted file types: mp3, mpeg, mp4.
 • Projekti 3

 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, png.
 • Drop files here or
  Accepted file types: mp3, mpeg, mp4.
 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, png.
 • Drop files here or
  Accepted file types: mp3, mpeg, mp4.
 • Drop files here or
 • Section Break