Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë
Rr. Henrik Bariç No.23
10000 Prishtina
Republika e Kosovës
Tel.: +381-(0)38-222-576
Fax: +381-(0)38-544-472
E-mail: info@stacion.org


Adresa:
Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë 
P.O. BOX 262
10000 Prishtina
Republika e Kosovës

Orari i Punës
e martë - e premtë, 11:00 - 16:00. 
e shtunë, 11:00 - 14:00.


Klubi i Boksit

Rr. Mark Isaku
10000 Prishtina 
Republika e Kosovës

Orari i Punës
Orari i ekspozitave të hapura


Menaxhere & Drejtore e Programit

Vala Osmani - valaosmani@stacion.org

Drejtor Artistik

Albert Heta - albertheta@stacion.org

Bashkëpunëtor i Zhvillimit
Daniel Cosentino - danielcosentino@stacion.org

Asistente e Programit
Qëndresa Zeka - qendresazeka@stacion.org

 

Praktikantët
Arta Pllana - artapllana@stacion.org
Erdonit Saqipi - erdonitsaqipi@stacion.org


Këshilli
Marina Abramovic, Zdenka Badovinac, Andrea Hummer, Migjen Kelmendi, Adam Kleinman, Erden Kosova, Edi Muka, Marita Muukkonen, Besnik Pula, Branimir Stojanovic, Cornelia Solfrank, Axel Wieder.