Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë
Rr. Zija Prishtina
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel.: +381-(0)38-222-576
Fax: +381-(0)38-544-472
E-mail: info@stacion.org

Adresa: 
Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë
P.O. BOX 262
10000 Prishtina
Republika e Kosovës

Orari i Punës
e martë - e premtë, 11 am - 4 pm.
e shtunë, 11 am - 2 pm.

Drejtor Artistik
Albert Heta - albertheta@stacion.org

Menaxhere & Drejtore e Programit
Vala Osmani - valaosmani@stacion.org

Këshilli
Marina Abramovic, Zdenka Badovinac, Andrea Hummer, Migjen Kelmendi, Adam Kleinman, Erden Kosova, Edi Muka, Marita Muukkonen, Besnik Pula, Branimir Stojanovic, Cornelia Solfrank, Axel Wieder.