Shkolla Verore si Shkollë 2018

Udhëheqësit e Shkollës Verore si Shkollë 2018 kanë përpiluar një program sfidues dhe frymëzuës prej 16 korrikut deri me 2 gusht 2018, duke kombinuar klasë të bazuara në teori dhe produksion si në vijim:


Kurs 1: Takimi me universin në gjysmë-rrugë
Udhëhequr nga Julieta Aranda
16 – 20 korrik 2018

Kurs 2: Plakatët Politik? Çfarë kanë të përbashkët Arti Bashkëkohor dhe Dizajni Grafik?
Udhëhequr nga Miran Mohar
16 – 20 korrik 2019

Kurs 3: Protesta, Imazhet dhe Arti: Praktika dhe politikat feministe në Kosovën e pas-luftës dhe post-socializmit.
Udhëhequr nga Nita Luci, Linda Gusia dhe Vjollca Krasniqi
16 – 25 korrik, 2018

Kurs 4: Dhuna dhe Vizioni: Drejt një teorie kritike të të parit
Udhëhequr nga Sami Khatib
19 – 27 korrik, 2018

Kurs 5: Përvoja e të panjohurës në politikë dhe art
Udhëhequr nga Bernhard Rüdiger
23 korrik - 1 gusht, 2018

Kurs 6: Kjo është një klasë për pikturë
Udhëhequr nga Felix Gmelin
23 korrik – 1 gusht, 2018

Kurs 7: Diskutim mbi një vepër Arti
Udhëhequr nga Milica Tomi dhe Branimir Stojanović
23 – 28 korrik, 2018

Kurs 8: Kërkimi hapësinor: Të drejtat, të dhënat, hartat
Udhëhequr nga Laura Kurgan dhe Thomas Keenan
29 korrik –2 gusht, 2018

Kurs 9: Gjuhët memece: Njohuritë injorante
Udhëhequr nga Boris Buden
29 korrik – 2 gusht, 2018

Kurs 10: Palëvizshmëritë Serioze (Verzioni i Punëtorisë)
Udhëhequr nga Ari Benjamin në bashkëpunim me Sandhya Daemgen
30 korrik – 2 gusht, 2018

Kurs 11: Duke e menduar Bashkëkohoren 
Udhëhequr nga Zdenka Badovinac
30 korrik – 2 gusht, 2018