Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina
Rr. Zija Prishtina 
10000 Prishtina
Republika e Kosovës
Tel.: +381-(0)38-222-576
Fax: +381-(0)38-222-576
E-mail: info@stacion.org

Adresa: 
Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina
P.O. BOX 262
10000 Prishtina
Republic of Kosova

Menaxhere
Vala Osmani

Regjistrimi i Asociacionit
Nr. i Regjistrimit: 5110727-6
09 shkurt 2006

Përgjegjës për Përmbajtjën
Albert Heta dhe Vala Osmani

Koncepti Grafik
DZG

Realizimi
Rrota

Copyright 2008
Tekstet, imazhet dhe përmbajtja audio-vizuele në këtë webfaqe, si dhe dizajni i webfaqes janë të mbrojtura nga ligji për të drejtat e autorit dhe nuk duhët të përdorën për funksione jo-private pa autorizimin e mbajtësit të së drejtës. Në veçanti për shfaqje publike apo për modifikimi i përmbajtjës është e ndaluar.