• Museum of American Art in Prishtina
Vendndodhja, orari i vizitave dhe hyrja
Muzeu i Artit Amerikan në Prishtinë është ndodhet në Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë, Rruga Henrik Bariç 23 (kompleksi i Muzeut Etnografik në Prishtinë), Republika e Kosovës.

Orari i vizitave:
E hënë - E enjte, 11 am - 2 pm

Hyrja në Muzeun e Artit Amerikan në Prishtinë është falas për të gjithë vizitorët.

Grupe prej 10 ose më shumë, përfshirë vizitat shkollore, kërkojnë hyrje të veçantë.

Muzeu i Artit Amerikan në Prishtinë mirëpret shkollat dhe universitetet, grupet private dhe komunitare. Ne ofrojmë një larmi të udhërrëfimeve të specializuara për të përmbushur interesat dhe nevojat e grupeve tuaja. Vetëm edukatorët e Muzeut të Artit Amerikan në Prishtinë dhe Stacion – Qendra pë Art Bashkëkohor Prishtinë janë të autorizuar që të udhëheqin turne në Muze.