• Shkolla Verore si Shkollë 2023
Shkolla Verore si Shkollë 2023

Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë ka kënaqësinë të shpallë konkursin e dytë për pjesëmarrje në edicionin e tetë të Shkollës Verore si Shkollë.

Programi do të mbahet në datat 7-20 gusht 2023.

Programi do të sillet rreth kurseve të akredituara, përveç programit publik me leksione, konferenca, shfaqje, një program të shkollës së filmit, sesione DJ dhe ekspozita nga artistë, shkrimtarë dhe studiues duke përfshirë: Yann Annicchiarico, Sanja Anđelković, Bekim Baliqi, Rozafa Basha, Visar Berisha, Wu Chi Yu, Hsu Chia Wei, Chang En Man, Florina Jerliu, Posak Jodian, Yao Jui Chung, Vjosa Beqaj-Krasniqi, Sami Khatib, Li Kuei-Pi, Bernhard Rüdiger, Boris Buden, Esther Leslie, Driton Selmani, Lin Shu-Kai, Au Sow Yee, Ciwas Tahos, Nobuo Takamori, Hou I Ting, Agrina Vllasaliu, Anton Vukpalaj, Liu Yu, Zhang Xu Zhan.

Shkolla Verore si Shkollë 2023 ofron kurse të akredituara dhe programe publike një dhe dy-javore që promovojnë angazhimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes kritike në kontekst, shkëmbimin ndërmjet dhe me studentët dhe fakultetin, si dhe angazhimin publik në art dhe programe akademike.

Me Shkollën Verore si Shkollë, Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë, së bashku me institucionet partnere dhe fakultetin, ka krijuar një platformë unike ndërkombëtare me bazë në Prishtinë që merr parasysh kontekstin socio-politik, zhvillon një kurrikul ndërdisiplinore dhe përfshin praktikuesit për të ndarë njohuri dhe përvojë me studentët vendas dhe ndërkombëtarë dhe publikun.

Fillimisht e frymëzuar nga rasti i Kosovës, ku sistemi arsimor u strukturua në mesin e viteve 1970, Shkolla Verore si Shkollë është krijuar për të bashkuar dhe shpërndarë njohuritë kritike dhe adresuar sfidat përkatëse bashkëkohore, duke zbatuar modele dhe mundësi të reja në edukimin artistik dhe bashkëpunimin artistik. .
Aktualisht, Shkolla Verore si Shkollë është platforma kryesore bashkëpunuese rajonale në prodhimin e artit dhe diskursit, dhe një model që bashkon kapacitetet e rajonit të Evropës Juglindore të angazhuara të fakulteteve ndërkombëtare dhe institucioneve partnere për të prodhuar dhe shpërndarë një model ndërdisiplinor të bashkëpunimit arsimor dhe artit.

Pasi e ka drejtuar Shkollën Verore si Shkollë me sukses të madh në vitet e mëparshme, edicioni i sivjetshëm bazohet në perspektivat dhe përvojat e ndryshme që teorikisht dhe praktikisht pasqyrojnë dhe sfidojnë historinë e vazhdueshme rajonale dhe lidhjet e saj me zhvillimet më të gjera artistike, politike dhe sociale. Duke ftuar situata që i kapërcejnë kufijtë normalë krijues dhe intelektual, Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë, me Shkollën Verore si shkollë, kërkon të ndërthurë njohuritë dhe (ri)pozicionojë Kosovën dhe rajonin e Evropës Juglindore në raport me atë ndërkombëtare dhe koordinatat globale.

Fakulteti i Shkollës Verore si Shkolla 2023 ka krijuar një program kursi sfidues dhe frymëzues që do të zhvillohet nga 7-20 gusht 2023, duke kombinuar kurse të orientuara nga teoria dhe produksioni praktik.

Kursi 1: Estetikë, Anti-estetikë, Anestetikë: Art përmes shqisave
Kurs nga Esther Leslie
7 - 12 gusht 2023
2.5 ECTS

Kursi 2: Solidariteti në Kohë: Lëvizja e të Painkuadruarve dhe Arti Bashkëkohor
Kurs nga Jelena Vesić
7 - 12 gusht 2023
2.5 ECTS

Kursi 3: Përkthimi: Përdorimi i konceptit në shoqëri, kulturë, dije dhe prodhim arti?
Kurs nga Boris Buden
7 - 12 gusht 2023
2.5 ECTS

Kursi 4: Praktika e artit dhe njeriu përtej specieve tona
Kurs nga Bernhard Rudiger dhe Yann Annicchiarico
7 - 19 gusht 2023
5 ECTS

Kursi 5: Kujtesa e luftës, hapësira publike dhe identiteti kolektiv
Kurs nga Bekim Baliqi dhe Anton Vukpalaj
7 - 19 gusht 2023
5 ECTS

Kursi 6: Popullizmi në periferi dhe zonat/kundërqëndrimet kulturore
Kurs nga Nebojša Milikić
7 - 19 gusht 2023
5 ECTS

Kursi 7: Politika Klimatike - Pjesëmarrja Publike dhe Artet
Kurs nga Vjosa Beqaj-Krasniqi dhe Visar Berisha
7 - 19 gusht 2023
4 ECTS

Kursi 8: Arti dhe Filozofia e Sportit
Kurs nga Scott Anthony
7 - 12 gusht 2023
2 ECTS

Kursi 9: Negociatat në zonën e kontaktit
Kursi nga Julieta Aranda
14 - 19 gusht 2023
2.5 ECTS

Kursi 10: Qyteti dhe Muzetë e Artit
Kurs nga Florina Jerliu dhe Rozafa Basha
7 - 19 gusht 2023
5 ECTS

Kursi 11: Arti dhe kujtesa në praktikat e përkujtimeve pas mizorive masive
Kurs nga Ana Dević
14 - 19 gusht 2023
2.5 ECTS

Kursi 12: Dëshira dhe pakënaqësia e saj
Kurs nga Sami Hatib
14 - 19 gusht 2023
2.5 ECTS

Në përfundim të secilit kurs, pjesëmarrësve do t'u lëshohet një certifikatë që tregon ekuivalencën e krediteve të Sistemit Evropian të Transferimit dhe Akumulimit të Kredive (ECTS) nga Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë, Kosovë dhe École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. Franca.

+
Shkolla Verore si Shkollë 2023 organizohet nga Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë.
Institucionet kryesore partnere të Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë për Shkollën Verore si Shkollë 2023 janë The École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon dhe Independent Curators International - ICI, New York.
Shkolla Verore si Shkollë 2024 mbahet nga 5 - 18 gusht 2024.

+

Shkolla Verore si Shkollë 2023 u mbështet bujarisht nga Trust for Mutual Understating - TMU, Nju Jork.
Shkolla Verore si Shkollë 2023 u mbështet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës, Komuna e Prishtinës, Fondacioni Chew’s Culture, Muzeu Hong Gah, Solid Art, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës, Qendra e Studentëve të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, Fakulteti i Arkitekturës i Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, Rrjeti i Institucioneve të Pavarura të Artit dhe Kulturës - RRIPAK, Hej Taxi, Syrrush, Vidasus, X-Print dhe DZG.

+
Autorësia e fotografisë: Teddy Sandoval, Angel Baby, 1995. 12-kolor silkscreen, 38 × 26 in. (96.5 × 66 cm). Me mirësinë e Paul Polubinskas. Fotografia nga Ian Byers-Gamber.
Dizajni i pllakatit: DZG