• Dream Baby Dream
Dream Baby Dream

Dream Baby Dream

Enxhi Mehmeti
Kuruar nga Albert Heta

20/12/2023 - 17/02/2024
Hapja: 20.12.2023, ora 19:00

Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë ka kënaqësinë të prezantojë Dream Baby Dream ekspozitën e parë personale të Enxhi Mehmetit në Kosovë.

Dream Baby Dream me Enxhi Mehmetin është pjesë e programit vjetor të ekspozitave të Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë për vitin 2023 dhe modulit final të çmimit Artistët e së nesërmes i projektuar për të ofruar një ekspozitë solo për fituesit e Çmimit. Enxhi Mehmeti është fituesja e çmimit Artistët e së nesërmes 2021, e përzgjedhur nga juria e përbërë nga Anne Barlow, Qëndresë Deda, Minna Henriksson, Adam Kleinman dhe Nebojša Milikić, të cilët gjetën në veprën e Enxhit një prani të fuqishme në shprehjet e tyre njerëzore dhe jo-njerëzore, që në raste të caktuara, shkrihen edhe në identitete të reja, fantastike.

Enxhi Mehmeti, (l. 1999) në Kassel, Gjermani, aktualisht banon në Frankfurt dhe është studente në Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main. Punimet e saj janë prezantuar në ekspozita të ndryshme, duke përfshirë shfaqjet në grup si "PRESENCE" në Cuchifritos Gallery + Project Space në Nju Jork dhe "THE PATRIOT" në O'Flaherty's, gjithashtu në Nju Jork. Puna e Enxhit është paraqitur në ekspozita solo dhe grupore në vende të tilla si Magma Maria në Offenbach, Prishtinë, Vjenë dhe Kunstverein Frankfurt, duke theksuar qasjen e saj të larmishme dhe bashkëpunuese ndaj artit bashkëkohor.

Në veprën e saj, Enxhi Mehmeti ngjall ngjarjet fantastike rreth saj, të cilat ajo i pëlqen t'i bëjë të dukshme për të tjerët përmes teknikave të ndryshme artistike, duke kërkuar me fjalët e saj "durim dhe dashuri". Veprat e saj zotërojnë njëfarë intimitet dhe brishtësi që përcjellin një prani të fuqishme në shprehjet e tyre të formave njerëzore dhe jo njerëzore, të cilat në raste të caktuara shkrihen në identitete të reja, fantastike që veprojnë si tregimtarë.

Dream Baby Dream me Enxhi Mehmetin mbështetet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës, Komuna e Prishtinës, Rrjeti i Institucioneve të Pavarura të Artit dhe Kulturës - RRIPAK, Hej Taxi, X-Print dhe DZG.