Procesi e përzgjedhjes

Një juri ndërkombëtare e përbërë nga profesionistë të afirmuar do të përzgjedhë tre finalistë të cilët do të ekspozojnë punë në ekspozitën e finalistit Çmimin Artists of Tomorrow 2023, i cili është planifikuar të hapet në Klubin e Boksit në Prishtinë më 8 nëntor 2023.

Finalistët do të përzgjidhen në bazë të portofolit të tyre artistik, arritjeve dhe ekspozitave të mëparshme dhe potencialit të demonstruar.

Fituesi i çmimit The Artists of Tomorrow 2023 do të zgjidhet në bazë të portofolit të tyre, veprave të ekspozuara artistike në ekspozitën e finalistëve, arritjeve dhe ekspozitave të mëparshme, një interviste me jurinë dhe potencialit të demonstruar.

Anëtarë të Jurisë së Çmimit Artistët e së nesërmes 2023 janë Julieta Aranda, Miljana Dunđerin, Alper Turan, Agrina Vllasaliu dhe Driton Selmani.