• Partnerët dhe Donatorët

Shkolla Verore si Shkollë 2017 është organizuar në bashkëpunim me   Allianz Cultural Foundation.

Institucionet partnere të Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë për Shkolla Verore si Shkollë 2017 janë IRWIN group, Cultural Center Rex, Beograd, Press to Exit Project Space, Shkup, Friedrich-Ebert-Stiftung në Prishtinë dhe Education Plenum, Prishtina.

Shkolla Verore si Shkollë 2017 mbështet nga: Trust for Mutual Understanding (TMU), ERSTE Foundation, Kanceleria Federale e Austrisë, Friedrich-Ebert-Stiftung në Prishtinë, Ministria e Diasporës e Republikës së Kosovës, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës, Komuna e Prishtinës, RIT (A.U.K) Kosovo, Ambasada Austriake, The Office for Contemporary Art Norway (OCA), Rrjeti i Institucioneve të Pavarura për Art dhe Kulturë - RRIPAK, X-Print dhe DZG.