• Shkolla Verore si Shkollë 2017
Kurset
Udhëhqësit e kurseve, ligjerusit dhe bashkëpunëtorët kanë grumbullu një program frymëzues dhe sfiduës për programin e SSAS 2017, që organizohet nga 10 – 24 Korrik, 2017.

Kurset e produksionit të Shkolla Verore si Shkollë 2017 fillojn me 10 Korrik, 2017 me Kursin 3: Curating and Global Feminisms, me Jovana Stokić dhe Kursi 4: Exhibiting: (En)Countering Temporalities me Rike Frank.

Kurset e produksionit të Shkolla Verore si Shkollë 2017, përfshirë sesione të bazuara në teori, fillojnë me 10 Korrik, 2017 me Kursin 5: The Rearview Mirror meFelix Gmelin, Kursin 6: Painting (Re)Framed me Adrian Deva dhe Kursin 7: Publication as Medium me Tripple Canopy.

Triple Canopy është revistë nga Nju Jork. Botimet e revistës publikohen përgjatë disa muajëve, shpesh njëkohësisht, dhe përfshijnë punë digjitale në art dhe literaturë, biseda publike, libra, edicione, performance dhe ekspozita; ata përkushtohën në prodhimin e dijës rreth ndonjë pyetjë apo /ështje specifike, në bashkëpunim me artist, shkrimtarë, tekonolgjistë, dhe dizajner. (Revista po ashtu publikon serinë, që mbledh punë të cilat ndajnë të njejtën temë, form, ose koncept.)Triple Canopy krijon sisteme të publikimit që mundësojnë që revista të sqarojë marrëdhëniet mes aktiviteteve që ndodhin në web, në print, a po në kontakt të drejtpërdrejtë.